NAŠ TIM

Dr Zlatica Bubalo

  • Dr med. Zlatica Bubalo rođena je 1968. godine.
  • Medicinski fakultet Univerzitetu u Beogradu završila je 1996. godine.
  • Specijalistički ispit iz interne medicine uspešno je položila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine.
  • Subspecijalizaciju iz kardiologije je zavrsila sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine.
  • Od 1997. godine je bila zaposlena u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije,
  • Odsek za Internu medicinu i kardiologiju.
  • Potom je od 2014. god. bila zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine na Klinici za interne bolesti kao internista-kardiolog.
  • Od marta 2018. godine radi u Domu zdravlja Novi Sad na Odseku za kardiologiju.
  • Od 2019.godine zaposlena je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad na Internom odeljenju