NAŠ TIM

Prof. dr Biljana Vučković

  • Prof. dr Biljana Vučković je rođena 1976. godine.
  • Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,05.
  • Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2009. godine.
  • Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je magistarski rad 2007., a doktorsku disertaciju iz oblasti tromboze dubokih vena uspešno je odbranila 2014. godine.
  • U zvanje docenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je izabrana 2015. godine.
  • U više zvanje, vanredni profesor, je izabrana u julu 2020. godine.
  • Zaposlena je na Odeljenju za trombozu i hemostazu KC Vojvodine od 2002. godine.
  • Podpredsednik je Udruženja za hemostazu i trombozu Srbije od 2013. godine.
  • Zvanični je predstavnik Srbije u Danubian League against Thrombosis and Haemostasis od 2009. godine.
  • Tokom 2013. i 2015. godine bila je na stručnom usavršavanju u Leiden Medical University Center, Leiden, Holandija, iz oblasti prevencije i lečenja tromboza.